Individuálny tréning - 1 hod

Člen 25 €

Nečlen 30 €

Junior 5 €


Balíček 5 tréningov pre nečlenov za 120 € (hodnota 150 €)

Balíček 5 tréningov pre členov za 100 € (hodnota 125 €)


 Zelená karta

V hodnote 360 € je 10 tréningov a praktický aj teoretický test. V prípade úspešného dokončenia bude vyhotovená zelená karta a udelený handicap 54.